Maatwerkoplossingen voor bedrijfshulpverlening
Realistische BHV Cursus Tiel

Realistisch Oefenen 

Realistisch Oefenen in de eigen werkomgeving

Regelmatig oefenen door de BHV is noodzakelijk om tijdens een calamiteit handelend te kunnen optreden. Aangezien de calamiteit op de werkplek plaatsvindt is SecuCare een sterk voorstander van realistisch oefenen in de eigen werkomgeving.

Prikkelen van de zintuigen

Door gebruik te maken van onder andere licht-, rook- en geluidseffecten simuleren wij zeer realistische situaties op basis van enscenering. Elk zintuig raakt op die manier geprikkeld.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Horen : geluiden
  • Ruiken : geur
  • Zien : vlammen, rook, slachtoffer
  • Voelen : dreunen, hitte
In de oefening trainen wij de procedures en vaardigheden van de deelnemers. Oók emotioneel omdat de oefeningen zo realistisch mogelijk zijn.

Meer info? Neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Realistisch Oefenen in een verpleeghuis.

Realistisch oefenen in een verpleeghuis wordt als lastig ervaren. "De cliënten zijn een week van slag" is hierbij een veel gehoord argument. SecuCare heeft hier een oplossing voor gevonden, namelijk oefenen met een trainer met een berperking. Bij Zorgcentra Rivierenland past SecuCare deze wijze van oefenen toe. De deelnemers aan de oefening ervaren nu zelf aan de lijve hoe het is om in een stresssituatie een cliënt  met een beperking te moeten evacueren.

Zoals Roger verwoordt: "Ik kan een uur over koffie praten, maar dan weet je nog niet hoe het smaakt". Dit geldt dus ook voor oefeningen waarbij collega's of lotusslachtoffers ingezet worden in plaats van een persoon met een beperking, of alleen maar over een ontruiming praten.

Hieronder zie je een aantal foto's van de oefening, gevolgd door enkele reacties van de deelnemers.
Reacties deelnemers:

" was erg nuttig "
" zouden we vaker moeten doen "
" is voor het eerst in de 24 jaar dat ik in de zorg werk dat er zo geoefend is "


Reactie Roger:

Ik heb in de laatste tijd herhaalde keren samen met Erik en Wanda een BHV-(herhalings)training gegeven. Ik vind het een heel leerzame ervaring die mij als trainer van Stichting GIPS Training & Advies zeer veel heeft gegeven.

Wat ik in de combinatie-training met SecuCare heel waardevol en veel voldoening vind geven, is het feit dat een reguliere BHV-(herhalings)les met de specifieke materie rondom communicatie rondom mensen met een beperking kan verrijken. Vooral omdat het vaak dingen betreft die door de 'gewone gang van zaken' zo vanzelfsprekend zijn/worden, dat het juist weer apart wordt als je er bewust op inzoomt..

De samenwerking met SecuCare gaat derhalve ook zeer soepel en voelt heel vertrouwd.

Door de samenwerking van Stichting GIPS Training & Advies met SecuCare wordt een zeer waardevol onderwerp op een speciale, realistische manier onder de aandacht gebracht, zodat professionals de kans wordt geboden om met iemand die tot hun doelgroep zou kunnen behoren, realistisch te trainen en oefenen; waarbij alle vragen en discussies aan de trainer met een beperking voorgelegd kunnen worden. Hierdoor krijgen de professionals een nog ruimere blik en een stuk extra deskundigheids-bevordering aangeleverd die hen ten goede komt om hun functie uit te oefenen.

Dit alles vindt plaats in een - voor de cursisten - vertrouwde omgeving in een zeer open en ongedwongen sfeer…

Roger Dacier